Historie

 

 

LOGERNE I SKÆLSKØR. 

 

 

I Skælskør er der Odd Fellow loger for både mænd og kvinder. Den mandlige loge kaldes en broderloge og har navnet ”Broen” og er nr. 83 i rækken af broderloger i Danmark.

 

”Broen” blev stiftet, den 31. august 1963. Inden logen blev stiftet, havde brødre, som hovedsaligt var medlemmer i Odd Fellow logen i Slagelse, lavet et stort forarbejde, så vores loge kom godt i gang.

 

Den nystiftede loge lejede sig ind i den gamle Tekniske Skole, hvis nuværende adresse er Havnevej 46.

 

Bygningen var dengang ejet af Skælskør Håndværker– og Industriforening. Efter få års lejemål købte ordenen bygningen.

Den 24. november 1990 blev der i Skælskør stiftet en søsterloge ved hjælp af medlemmer fra Korsør, Slagelse og Sorø logerne.

Den fik navnet ”Iris” og blev nr. 80 i rækken af søsterloger i Danmark. Søstrene er betegnelsen for den kvindelige del af Odd Fellow Ordenen.

Ved sin oprettelse blev søsterlogen medejer af bygningen, der således i dag ejes af de to loger i fællesskab.

 

 

MØDERNE I SKÆLSKØR LOGEN

 

Logens mødeaktiviteter finder sted i nævnte ordensbygning. Mødeaktiviteterne foregår hovedsaligt i perioden september til midt i maj. Brødrene mødes hver tirsdag.

Møderne starter præcis kl. 19.00, men de fleste medlemmer kommer ofte op til en ½ time før for at få en sludder og hilse på hinanden inden mødet starter.

Den formelle del af logemødet foregår i logesalen. Mødet gennemføres efter en ganske bestemt dagsorden, der er ens i hele verden.

Det betyder samtidig, at hvilken loge inden for Ordenen, der besøges, vil mødet blive oplevet på samme måde.

Mødet afholdes med den allerstørste respekt for såvel landes love som for det enkelte medlems synspunkter.

 

Al kommunikation foregår via logens leder. Lederen kaldes ”Overmester”. Et af punkterne i mødet er afspilning af et musikstykke, der er med til at give mødet sit særlige præg og give tid til at lade dagens tanker falde til ro.

Mødet i logesalen varer fra 1 til max 2 timer, hvorefter det afsluttes, og den mindre formelle del starter i vores selskabslokaler

 

I selskabslokalerne serveres en let anretning. Her er debatten mere fri og uformel med almindelig socialt samvær.

Det skal nævnes, at måltidet betales af den enkelte med et mindre beløb.

 

Under det selskabelige synges et par sange. Af og til er der et foredrag af en af vores egne eller af en udefrakommende foredragsholder.

Emnerne er meget brede, for eksempel kan nævnes: Humanitære forhold, oplevelser, beskrivelse af medmenneskelige og etiske forhold eller blot dagsaktuelle emner.

 

Efter spisningen er der et forsat hyggeligt samvær i små grupper, hvor den sidste tids begivenheder udveksles

Der er ingen mødepligt, men for at medlemskabet har nogen værdi, er det en god ide at planlægge sin kalender, så deltagelse i møderne kan finde sted.

 

Da logeaftenen består af de to dele, er det muligt at gå før det ”selskabelige”, hvis andre aktiviteter skulle kalde, eller der er behov for at komme tidligt hjem.

 

PÅKLÆDNING.

Til de ordinære logeaftener anvender brødrene et mørkt jakkesæt .

Til festlige logeaftener, hvor noget særligt skal markeres, anvender brødrene kjole og hvidt. 

 

ANDRE AKTIVITETER.

I løbet af året arrangeres besøg af andre loger, eller vore loger er på besøg hos dem. De eksterne besøg foregår hovedsageligt på Sjælland. På denne måde skabes et bredt netværk mellem Ordenens medlemmer.

Medlemmerne selv besøger jævnligt andre loger, hvilket sker uden tilmelding. Overalt er vi lige velkomne, og vi modtages altid hjerteligt. Dette, da det er en del af Ordenens grundtanke, at vi alle er lige. Det gælder besøg i Danmark, såvel som i resten af verden.

Logerne afholder også arrangementer, hvor ægtefælle / samlever deltager. Her kan ægtefælle / samlever deltage, uden at være medlem af en loge eller være iført en speciel påklædning.

Logerne arrangerer ligeledes udflugter med spisning for de ældre, der bor i området.

Via vort medlemskontingent støttes lokale aktiviteter.

MEDLEMMER I LOGEN.

Vi er i ”Broen” for tiden 43 medlemmer, og blandt os er der stadig enkelte, som var med til at starte logen. Flere af vore ordensmedlemmer har været med i Skælskør i mere end 25 år.

Vore medlemmer kommer fra hele oplandet herunder Næstved og Slagelse. Vi består af mennesker fra alle samfundslag med blandet aldersfordeling.

For at man kan blive Odd Fellow broder / - søster skal man være personligt myndig, derudover har alderen ingen betydning.